Cartref
Digwyddiadau
Dyddiadur
Gwybodaeth
Llythyron
Staff / Cysylltwch
Croeso i Gwefan Ysgol Gynradd Caio 

Croeso i Gwefan Ysgol Gynradd Caio. Mae ein hysgol yn ysgol wledig sy'n llechu yng nhysgod Eglwys y plwyf wrth ymyl pentref Caio.

Mae dalgylch yr ysgol yn eang ac yn cwmpasu ardal Caio, Pumsaint, Crugybar a Chwrtycadno.


 

 

Agorwyd yr ysgol anenwadol hon yn 1869 drwy haelioni trigolion yr ardal. Heddiw mae'n cael ei chynnal gan Awdurdod Addysg Sir Gaerfyrddin.


 

 

Ar ran yr ysgol hoffem ddiolch i chi am ddangos diddordeb yn ein hysgol ni. Gobeithiaf y mwynhewch ein gwefan.

Digwyddiadau
Sign In